"Απλήρωτοι έκαναν γιορτές εργαζόμενοι του Δήμου Μυτιλήνης"

Απλήρωτοι έκαναν γιορτές εργαζόμενοι του Δήμου Μυτιλήνης.
Κίνδυνοι απώλειας κοινωνικών δομών.
Ανεύθυνοι χειρισμοί σοβαρών θεμάτων της Δημοτικής αρχής, εις  βάρος  εργαζομένων  και  δημοτών.

Από τις 19/03/2019 ( με το νόμο 4600, άρθρο 156) ήταν γνωστό ότι τα νομικά πρόσωπα, Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μυτιλήνης, θα  μετατρέπονταν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, σε Συνδέσμους των δύο Δήμων της Λέσβου.
Επομένως ήταν γνωστό και στις νέες δημοτικές αρχές και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η αντίστοιχη  νομοθεσία των συνδέσμων   Ο.Τ.Α., δηλαδή τα άρθρα 245 έως 250 του νόμου 3463/2006 (όπως ισχύουν σήμερα), για τη σύσταση των  Συνδέσμων , τη σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες, τους πόρους και τη λύση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Η ανευθυνότητα και η προχειρότητα της  Δημοτικής αρχής είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει τρεις μήνες η συμμόρφωση στο νέο νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να συζητηθεί η Προσαρμογή της συστατικής Πράξης του « Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  στο Δημοτικό Συμβούλιο μόλις στις 19/12/2019.
Η καθυστέρηση λοιπόν και οι ανεύθυνοι χειρισμοί της Δημοτικής αρχής έχουν συνέπειες και στην περίπτωσή μας «το μάρμαρο» το πλήρωσαν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» που έμειναν απλήρωτοι για δύο (2) μήνες και έκαναν γιορτές με άδειες τσέπες.
Και επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί με την ανεύθυνη αντιμετώπιση  που οδήγησε στο κλείσιμο της ΑΔΕΛ, μήπως είναι καιρός η Δημοτική αρχή του Δήμου Μυτιλήνης να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λιγότερη αλαζονεία!
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΠΥΞΙΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου