Δημόσιο: Τα νέα κριτήρια για τις προαγωγές - Ποιες αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών, η οποία θα φέρνει αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Το υπουργείο προχωρά, στην ισοστάθμιση της εργασιακής εμπειρίας με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ανατρέποντας τα σημερινά δεδομένα που πριμοδοτούν τους τίτλους σπουδών.
Στόχος του υπουργείου είναι να εξισορροπηθεί η κατανομή των μορίων ώστε όλοι οι υποψήφιοι, τόσο εκείνοι που διαθέτουν μικρή εργασιακή εμπειρία όσο και οι έχοντες πλούσια τυπικά προσόντα, να φτάνουν στο τελικό στάδιο της συνέντευξης. Με το υπάρχον σύστημα οι παλαιότεροι υπάλληλοι αποκλείονται από το στάδιο αυτό καθώς η πολυετής εμπειρία στο εργασιακό τους αντικείμενο υπολογίζεται με μικρότερο συντελεστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ", μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου η εργασιακή εμπειρία θα προσμετράται για την επιλογή προϊσταμένων κατά 33%, τα τυπικά προσόντα επίσης κατά 33% και η συνέντευξη στην αρμόδια επιτροπή κατά 34%, ενώ σήμερα η στάθμιση διαμορφώνεται ως εξής: κατά 40% λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα, κατά 25% η εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας και κατά 35% η συνέντευξη.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, κάτι που αναμένεται σε ενάμισι χρόνο από σήμερα, για την επιλογή διοικητικών στελεχών θα συνυπολογίζονται και οι κρίσεις που θα έχουν προκύψει από αυτήν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό στην επόμενη φάση θα συνυπολογίζονται ισότιμα και τα τέσσερα δεδομένα - εργασιακή εμπειρία, τυπικά προσόντα, συνέντευξη, αξιολόγηση- ενώ σε επίπεδο διευθυντή και γενικού διευθυντή θα μειώνεται ο συντελεστής της αξιολόγησης και θα αυξάνεται αυτός της συνέντευξης. Ειδικό ρόλο στην επιλογή προϊσταμένων θα αποκτήσει βάσει των νέων παρεμβάσεων η συνέντευξη των υποψηφίων σε ειδική επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου