Συμμετοχή του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής σε Πρόγραμμα Erasmus+

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ, με τίτλο «Βελτιώνοντας τη δέσμευση των μαθητών με την απασχολησιμότητα. Προγραμματίζοντας σε PHP – Δημιουργώντας Δυναμικές Ιστοσελίδες.» Υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος είναι η κ. Ευαγγέλου Φωτεινή, εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Σχολείου.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής οι οποίοι θα προέρχονται από τους Τομείς Πληροφορικής και Διοίκησις & Οικονομίας.
Οι συμμετέχοντες μαθητές θα επισκεφθούν τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για δυο εβδομάδες κατά το χρονικό διάστημα από 10-02-2020 έως 25-02-2020. Θα συνοδεύονται από δυο συνοδούς εκπαιδευτικούς
Κατά την παραμονή τους στην Λισαβόνα θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σε καινοτόμα και σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, στο αντικείμενο της Πληροφορικής και θα καταρτιστούν στη Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων, και θα συμμετάσχουν σε τεχνικές και επαγγελματικές επισκέψεις σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς της Πορτογαλίας, αλλά και παγκόσμιους (πχ. Google, Healy Hundson) επιτυγχάνοντας τη βελτίωση του γνωστικού  αντικειμένου, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την διεύρυνση καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτικών μάθησης, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και την σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας, καθώς με την επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης οι μαθητές θα έχουν εμπλουτίσει το Βιογραφικό τους.
Επιπλέον, θα υλοποιηθούν  πολιτιστικές δραστηριότητες με επισκέψεις σε μουσεία, χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, για την ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων, αλλά και ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή ζωή.
Καλλονή 20 – 01 – 2020
Η Διευθύντρια
Βασιλική Τσέτσινα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου