Πρόγραμμα κινητικότητας για νέους Ελλάδας – Αυστραλίας (Work and Holiday Visa)

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καλεί τους νέους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 31ο έτος, να λάβουν μέρος – όσοι επιθυμούν – στο πρόγραμμα κινητικότητας για νέους Ελλάδας – Αυστραλίας (Work and Holiday Visa).Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σ’ εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα δύο έτη σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν τη WORK & HOLIDAY VISA και να διαμείνουν στην Αυστραλία για 12 μήνες με σκοπό την αναψυχή ή την εργασία.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης: https://bit.ly/2OhgjbF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου