Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου

Με επιστολή του ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κικίλια πληροφορεί ότι η ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου έχει ήδη ολοκληρωθεί και στεγάζεται σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Μυτιλήνης το οποίο έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Σε αυτό σήμερα υπηρετούν δύο (2) Αγροτικοί Ιατροί, δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (εκ των οποίων η μία με απόσπαση για άσκηση αυτοδιοικητικών καθηκόντων, με δύο (2) Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (επικουρικοί) και δύο (2) Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας (επικουρικοί). Στην επιστολή επισημαίνεται όμως πως καθυστερεί αδικαιολόγητα η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία στο Π.Π.Ι. Αγιάσου. Ως εκ τούτου κι επειδή η λειτουργία του πέραν των άλλων θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου(πρώην Άσυλο Ανιάτων Αγιάσου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας) συμβάλλοντας στη μερική αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ζητεί την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου