Αποτελέσματα εκλογών

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπων για την ΟΕΝΓΕ και το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. Ψήφισαν συνολικά 101 συνάδελφοι από το Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:Για το Διοικητικό Συμβούλιο το Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο – Πρωτοβουλία Ανειδίκευτων Ιατρών έλαβε 80 ψήφους και 4 έδρες. Εκλέγονται ο Ζάμπρας Αλέξανδρος με 44 σταυρούς, ο Γεωργίου Αχιλλέας με 43 σταυρούς, ο Μαρίνος Νικόλαος με 38 σταυρούς και η Μάζη Κωνσταντίνα με 30 σταυρούς. Στην τέταρτη θέση με 30 σταυρούς ισοψήφισαν επίσης η Λιάκα Φανουρία και ο Γεωργίου Ανδρέας. Η ΔΗΠΑΚ έλαβε 14 ψήφους και 1 έδρα. Εκλέγεται ο Χρυσαφίδης Νικόλαος με 13 σταυρούς.

Στην Εξελεκτική Επιτροπή εκλέγονται από το Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο – Πρωτοβουλία Ανειδίκευτων Ιατρών ο Ανιτσάκης Χαράλαμπος με 35 σταυρούς και ο Ανδρεάδης Δημοσθένης με 29 σταυρούς. Υπήρχαν 3 λευκά και 4 άκυρα ψηφοδέλτια.

Για την ΟΕΝΓΕ το Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο – Πρωτοβουλία Ανειδίκευτων Ιατρών έλαβε 80 ψήφους και 3 αντιπροσώπους. Εκλέγονται ο Ζάμπρας Αλέξανδρος με 49 σταυρούς, ο Γεωργίου Αχιλλέας με 41 σταυρούς και ο Μαρίνος Νικόλαος με 33 σταυρούς Η ΔΗΠΑΚ έλαβε 13 ψήφους και δεν εκλέγει αντιπρόσωπο. Υπήρχαν 5 λευκά και 3 άκυρα ψηφοδέλτια.

Για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ ψήφισαν 100 συνάδελφοι. Το Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο έλαβε 76 ψήφους και 4 αντιπροσώπους. Εκλέγονται ο Ζάμπρας Αλέξανδρος με 45 σταυρούς, ο Γεωργίου Αχιλλέας με 37 σταυρούς, ο Μαρίνος Νικόλαος με 31 σταυρούς και ο Παυλής Ευστράτιος επίσης με 31 σταυρούς. Η ΔΗΠΑΚ έλαβε 15 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο. Εκλέγεται η Κακναβάτου Ζηνοβία με 12 σταυρούς. Υπήρχαν 3 άκυρα και 6 λευκά ψηφοδέλτια.

Μυτιλήνη, 8 Φεβρουαρίου 2020

Η Εφορευτική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου