Επανέναρξης εκτέλεσης μαστογραφιών στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Στο γραφείο Διοίκησης του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση, μετά από αίτημά της, με την κ. Κουρτζή Χριστίνα Σύμβουλος της Κοινότητας Μιστεγνών για το σημαντικό θέμα της  επανέναρξης εκτέλεσης μαστογραφιών μετά από χρονικό διάστημα παύσης τους, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής.
Έγινε αμοιβαία αποδεκτό ότι η αναβολή των εξετάσεων δημιούργησε και συσσώρευσε μια σειρά από προβλήματα όπως αναστάτωση, αβεβαιότητα για χρονικό προσδιορισμό δυνατότητας επανεξέτασης πασχόντων, συρρίκνωση επιλογών ραντεβού με αναγκαστική στροφή στον ιδιωτικό τομέα για πραγματοποίηση εξέτασης μαστογραφίας εντός νησιού, οικονομική επιβάρυνση, πρόσθετη ταλαιπωρία ταξιδιού στην Αθήνα κλπ
            Η επίλυση του προβλήματος εντάχθηκε στις πρωταρχικές προτεραιότητές μας και άμεσα, ελάχιστες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μας, κατόπιν πρωτοβουλίας μας και άριστης συνεργασίας με την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, πραγματοποιούνται 40 μαστογραφίες τον μήνα οι οποίες γνωματεύονται με την συνδρομή του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας». Σε κάθε περίπτωση έχοντας την ευαισθησία και αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξία του πολύτιμου αγαθού της υγείας συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για αύξηση του αριθμού των δωρεάν εκτελούμενων μαστογραφιών. Δρομολογούμε διαδικασίες για να επιτύχουμε τον διπλασιασμό του αριθμού των εκτελούμενων εξετάσεων και χρησιμοποιώντας παράλληλα όλα τα εργαλεία διοίκησης για την εξεύρεση μιας μόνιμης και οριστικής λύσης. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και ζητάμε την κατανόησή σας μέχρι να αποδώσουν καρπούς οι ενέργειές μας.
         
           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου