Γραπτή Αναφορά Γιάννη Μπουρνού στη Βουλή για το Κτηματολόγιο

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Κτηματολόγιο Λέσβου»

Ο Βουλευτής Ιωάννης Μπουρνούς καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορά με την επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα: « Άμεση παράταση για το Κτηματολόγιο στη Λέσβο », στην οποία γίνεται αίτημα να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του έτους για τη συλλογή δηλώσεων για το κτηματολόγιο, καθώς παρουσιάζεται πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, λόγω της ανεπαρκέστατης εκστρατείας ενημέρωσης, των ιδιαίτερα σύντομων προθεσμιών και της υποστελέχωσης των αρμόδιων γραφείων και υπηρεσιών.
Επισυνάπτεται η επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.
                                                                                                                       
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019

Ο καταθέτων Βουλευτής
Ιωάννης Μπουρνούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου