Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου,

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Νομού Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου συναντήθηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου, κ. Στρατή Μανωλακέλλη, στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. Μυτιλήνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αθανασίου ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου στη Λέσβο, συγκεκριμένα για τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του, αλλά και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Διαπιστώθηκε ότι ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα για την περιοχή, όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται πίστωση χρόνου προκειμένου να περατωθεί επιτυχώς περιορίζοντας τις όποιες αστοχίες.
Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Αθανασίου έλαβε γνώση για την εξέλιξη των διορθώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου του 2005 για τις δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης και Γέρας, αλλά και της κοινότητας Κάτω Τρίτους.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Αθανασίου δεσμεύτηκε να μεταφέρει στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, το σύνολο όσων συζητήθηκαν, έτσι ώστε να δοθούν ταχέως οι απαραίτητες λύσεις.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου