Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών σύνταξης του «Σχεδίου Δράσης- Πολιτισμός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ως γνωστόν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμ. 67447/321/25-10-2019 είχε απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων προκειμένου να προχωρήσει στην Σύνταξη τετραετούς Σχεδίου Δράσης που αφορά τον Πολιτισμό.

Με την υπ’ αριθμ. 75694/4132/3-12-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου συστήθηκε η άμισθη Ομάδα Εργασίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την επιλογή και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Το Πρακτικό της γνωμοδοτικής Ομάδας Εργασίας βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.pvaigaiou.gov.gr/article/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CF%83%CF%87%CE
%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-
https://www.pvaigaiou.gov.gr/ .
Η κ. Αντωνέλλη αρμόδια Αντιπεριφρειάρχης δήλωσε για το θέμα:
«Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής ένα Δημόσιο Μεγάλο Ευχαριστώ στα μέλη της Ομάδας Εργασίας και Αξιολόγησης, που αφιλοκερδώς εργάστηκαν παραμερίζοντας τις υποχρεώσεις τους και διέθεσαν τον χρόνο τους προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος όλων. Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε με αλφαβητική σειρά:
1. Αρχοντίδου – Αργύρη Αγλαΐα, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού και Επίτιμη
Διευθύντρια Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών
2. Γρηγορίου Παναγιώτη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου
Αιγαίου και Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
3. Δήσσο Μιχαήλ, Καθηγητή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο
Μυτιλήνης
4. Ζούρο Νικόλαο, Διευθυντή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και
Καθηγητή Φυσικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
5. Θαλασσινού Φωτεινή, τέως Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
6. Κώττη Σόφη, Μαθηματικό, Μουσικό, Διευθύντρια Χορωδιών, συγγραφέας, Leqader Coach και
Διευθύντρια Διεθνών Προγραμμάτων για την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών επί θεμάτων Ηγεσίας
και Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης
7. Μερούση Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Ιστορικής
Βιβλιοθήκης Χίου «Κοράης», Εκπαιδευτικό και Συγγραφέα.
8. Παπαγεωργίου Δημήτριο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Καθηγητή του Τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
9. Σεφτελή Ανδρέα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Σωματείων
Λέσβου «ΘΕΣΙΣ»
10. Τριανταφυλλίδη Παύλο, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
Η Περιφερειακή Αρχή μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εκ του Νόμου προϋποθέσεων που
αφορούν την καταγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 13/2/2020, προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό, με βάση τις παρεχόμενες εκ του προϋπολογισμού οικονομικέ δυνατότητες.»
Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών και Πολιτισμού
Αναστασία Αντωνέλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου