Με επιτυχία το 2ο Φόρουμ Γνωριμίας και Δικτύωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» στην Μυτιλήνη

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου διοργάνωσε το «2ο Φόρουμ Γνωριμίας και Δικτύωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.», την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 18:45 μμ, στο OpenSpace, επί της οδού Τυρταίου 4, με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. του νησιού μας.


Στην συνάντηση συζητηθήκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Λέσβο και έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναγκαιότητα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων τοπικών εγχειρημάτων, με στόχο όχι μόνο την ενδυνάμωσή τους, αλλά και την ανάδειξη του τομέα, σαν ενός διακριτού τμήματος της τοπικής οικονομίας.

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5:           «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνική  και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου