ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7ης/11-3-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
1.       
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης
2.       
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, που λειτουργεί στα πλαίσια του κεντρικού Λιμεναρχείου
3.       
Έγκριση απευθείας μίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου Αφάλωνα
4.       
Έγκριση απευθείας μίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου Συκούντας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
5.       
Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κας Ανδριώτου Μυρσίνης για χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί απουσιών της κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω τοκετού
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
6.       
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο: α) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και β) Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης 2020-2021
7.       
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο «ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Εισηγητής: Εντεταλμένος κ. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
8.       
Έγκριση ανάγκης ονομασίας-αρίθμησης οδών πόλεως Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ
9.       
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
10.  
Ενεργειακή Αναβάθμιση οδικού φωτισμού Δήμου Μυτιλήνης με σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα)
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
11.  
Καθορισμός ενός επιπλέον κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2020, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
12.  
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
13.  
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
14.  
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
15.  
Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο:  «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ»
16.  
Έγκριση συνδρομής του Δήμου Μυτιλήνης σε τοπικές εφημερίδες
17.  
Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της εφημερίδα « ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου