Συγκρότηση Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 με θέμα: «Συγκρότηση Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ» μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς της πλειοψηφούσας παράταξης, Κατσαβέλλη Παναγιώτη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση αναλογικού – ανττιπροσωπευτικού προεδρείου της Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, ως εξής:Πρόεδρος: Κατσαβέλλης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Πετρενίτη Βασιλική
Γενικός Γραμματέας: Αλεξίου Γεώργιος
Ταμίας: Συβρής Παναγιώτης
Οργανωτικός Γραμματέας: Σαμαράς Ευστράτιος
Μέλος: Κλεάνθης Ευστράτιος
Μέλος: Ψούνος Αθανάσιος
Μέλος: Αυγερινός Φώντας
Μέλος: Χρυσάφης Νικόλαος

Η θητεία της Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ λήγει τον Ιούνιο 2022.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Γ. ΤΟΥ Ν.Τ. ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας


             Κατσαβέλλης Παναγιώτης                              Αλεξίου Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου