Εξυπηρέτηση των πολιτών από τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, θα ισχύουν τα εξής:Τμήμα Εσόδων

Α) Για διόρθωση τ.μ. ακινήτων και για βεβαιώσεις ΤΑΠ οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους θα κατατίθενται μόνο στο πρωτόκολλο του Δήμου στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης με διεύθυνση: http://www.mytilene.gr/diorthosi-tm-akiniton/


Επίσης η διόρθωση μπορεί να γίνει και έπειτα από αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ: https://tetragonika.govapp.gr/

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινίσεις 2251350529.

Β) Για πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ θα εξυπηρετούνται μόνο οι επείγουσες περιπτώσεις όπου κρατούνται προσωπικά έγγραφα, άδειες οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας από το τμήμα τροχαίας και από το κεντρικό λιμεναρχείο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινίσεις 2251350512.

Γ) Για την απόδοση του 0,5% επί του τέλους των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και του τέλους παρεπιδημούντων η υποβολή των δηλώσεων να γίνεται ηλεκτρονικά στo email: prosodon@mytilene.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινίσεις 2251350563.

Τμήμα Ταμείου

Α) Για πληρωμή τελών, προστίμων και δόσεων ρύθμισης η καταβολή τους θα γίνεται μόνο με e-banking ή με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς του Δήμου Μυτιλήνης:
Εθνική Τράπεζα : 415/54532758
ΙΒΑΝ: GR 16 0110 4150 0000 4155 4532 758
Eurobank: 00260725140200256602
ΙΒΑΝ: GR 180 260 725 0000 140200256602

Παρακαλούμε στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη ή ο κωδικός οφειλέτη αν είναι γνωστός. Αν η οφειλή αφορά πρόστιμο ΚΟΚ παρακαλούμε να αναγράφεται και ο αριθμός της κλήσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινίσεις 2251350593, 2251350592, 2251350536

Email: tameio@mytilene.gr

Β) Για βεβαιώσεις δημοτικής ενημερότητας και για αιτήσεις διακανονισμού τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 2251350593, 2251350592, 2251350536, FAX: 2251350591

Γ) Για εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 2251350552, 2251350607, 2251350542.

Τμήμα Λογιστηρίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 2251350522, 2251350523, 2251350541.

Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 2251350565, 2251350516.

Τμήμα Περιουσίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 2251350579

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου