Ενημέρωση από την ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ανακοινώνει ότι στα πλαίσια εφαρμογής των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, από την 1η Απριλίου 2020 δεν επιβαρύνει με προσαυξήσεις τους καταναλωτές στα ειδοποιητήρια των λογαριασμών ύδρευσης που έχουν εκδοθεί και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα και επείγοντα μέτρα λόγω πανδημίας.Οι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών είναι μέσω τραπεζών και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικός υπολογιστής ή smartphone) μέσω διαδικτύου.

Η ΔΕΥΑΛ εκτιμά ότι οι καταναλωτές με τη συνέπεια, σε συνδυασμό με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακρίνει, θα εξυπηρετήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσης για να μπορεί η επιχείρηση στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας να εξασφαλίζει, εκτός των λειτουργικών αναγκών της, πόσιμο νερό επαρκούς ποσότητας και ποιότητας στους καταναλωτές καθότι δεν επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από κάποια δημόσια αρχή.

☎ Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας:

ΒΛΑΒΕΣ : 22510 24444 εσωτ. 101,102,103 & 22510 46755

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ : 22510 43600 εσωτ. 112,113,114 & 22510 23843 εσωτ. 135,124,136

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : 22510 44444 εσωτ. 127,123

☎ Ακόμη:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 22510 46388 εσωτ. 102,101,103 & 22510 24444 εσωτ. 116,119

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 22510 54574 & 22510 25263

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 22510 25540 εσωτ. 107,111 & 22510 41966 εσωτ. 110,120,121

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου