Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Απολογισμός δράσεων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι/ισσες και συνεργάτες,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους και όλες θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και την προσφορά σας στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σε αυτή τη δύσκολη και πρωτόγνωρη για τη χώρα μας συγκυρία, η εκπαιδευτική κοινότητα του Βορείου Αιγαίου κλήθηκε -μέσα σε ένα στενό χρονικό πλαίσιο- να ενεργοποιήσει μηχανισμούς επικοινωνίας, εκπαίδευσης και στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους που δεν είχαν ξαναδοκιμαστεί και εφαρμοστεί στο παρελθόν.
Μηχανισμούς με τους οποίους μάλιστα αρκετοί/ές συνάδελφοι/ισσες δεν είχαν επαρκή εξοικείωση. Παράλληλα, έπρεπε να υπερνικηθούν εμπόδια γεωγραφικά και υλικοτεχνικά. Μέσα στη δίνη πρωτόγνωρων καταιγιστικών γεγονότων και υπό το καθεστώς της δικαιολογημένης αγωνίας για το παρόν και το μέλλον που διακατέχει όλους μας, η ευαισθησία, καθώς και η υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος και της κοινωνικής αποστολής των στελεχών και των εκπαιδευτικών μας έγιναν για άλλη μια φορά μοχλός δημιουργικότητας και επινοητικότητας προκειμένου να καταφέρουμε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στο απαιτητικό εγχείρημα που κληθήκαμε να φέρουμε σε πέρας.
Εντός του διαστήματος που διανύσαμε από την ημέρα άρσης της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ώριμο και αξιόπιστο δίκτυο ετοιμότητας, ικανό να προσφέρει τις πολλαπλές υπηρεσίες του, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου και όλες τις διοικητικές και τις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητάς της, εισήγαγε στις δράσεις της την οργάνωση και υλοποίηση των ακολούθων:
Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μέσω και της πραγματοποίησης συνεχών τηλεδιασκέψεων:
- με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ Υπουργό κα Κεραμέως Ν., Υφυπουργό κα Ζαχαράκη Σ., Γ.Γ. κα Γκίκα Α., καθώς και με τις άλλες ΠΔΕ της χώρας στο πλαίσιο της κατά το δυνατόν απρόσκοπτης οργάνωσης της τηλεκπαίδευσης,
- με τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ για την επίλυση θεμάτων Διοικητικής και Παιδαγωγικής οργάνωσης.
Συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για άμεση διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών  ενεργειών που αφορούσαν στο κλείσιμο των σχολείων και τον προγραμματισμό της έναρξης της  τηλεκπαίδευσης.
Συνεργασία με τους Οργανωτικούς  Συντονιστές του 1ου και του 2ου ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου για τον προγραμματισμό της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης.
Δημιουργία ομάδων συντονισμού και επιμόρφωσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ενημέρωση των Διευθυντών/ντριών όλων των σχολικών μονάδων για τη δομή, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία υλοποίησης της τηλεκπαίδευσης.
Επιμόρφωση των Διευθυντών/ντριών όλων των σχολικών μονάδων για τη λειτουργία της  πλατφόρμας και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις διεξαγωγής της τηλεκπαίδευσης.
Τηλεδιασκέψεις με όλους/ες τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και παροχή οδηγιών από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), ανά τομέα και εκπαιδευτική ειδικότητα.
Ανίχνευση μαθητών/τριών αλλά και σχολικών μονάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
Στήριξη μαθητών/τριών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.
Στήριξη από τα ΚΕΣΥ των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των γονέων/κηδεμόνων τους.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από ομάδα ΣΕΕ. (Αξιοσημείωτο είναι ότι υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά 1600 αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στη σχετική επιμόρφωση.)
Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης (με τηλεματικά μέσα, όπως απαιτούν οι περιστάσεις) γονέων και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής, συστάθηκε ένα δίκτυο εξειδικευμένων ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς των δομών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, οι οποίοι, εθελοντικά, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  Συγκεκριμένα, αποστολή τους είναι η παροχή συμβουλευτικής εξ αποστάσεως καθοδήγησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε άτομα ή ομάδες που συνδέονται με τον χώρο της εκπαίδευσης στην Περιφέρειά μας.
Η όλη δράση επικουρείται από μια κεντρική επιστημονική επιτροπή, με έδρα την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου και λειτουργεί με διακτινωμένες επιστημονικές ομάδες υποστήριξης, που εδρεύουν σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο και Σάμο-Ικαρία, δραστηριοποιούμενη η καθεμία στην αντίστοιχη περιοχή αρμοδιότητάς της.
Συλλογικές τηλεδιασκέψεις με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΔΕ προκειμένου να οργανωθεί συστημική και συνεργατική προσέγγιση με όλες τις διαστάσεις των δυνατοτήτων που παρέχει η τηλεκπαίδευση.
Ειδική μέριμνα και προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη διδακτική κάλυψη και την υποστήριξη μαθητών Γ΄ Λυκείου, εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων, σε συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι/ισσες και συνεργάτες/τιδες,
Όλοι μαζί κληθήκαμε να ενισχύσουμε το πρόταγμα ενός σχολείου που μένει σπίτι μαζί με τα παιδιά, παρέχοντας -με όποιο διαθέσιμο μέσο υπήρχε στη φαρέτρα μας- τις υπηρεσίες, τις γνώσεις, την αγάπη, την κατανόηση και τη στήριξή μας. Η συνδρομή, λοιπόν, όλων μας στην προσπάθεια αυτή, που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεράστιο προσωπικό στοίχημα για τον καθένα από εμάς αλλά και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ανθρωπιάς με ιδιαίτερη βαρύτητα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής:
-τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, κα. Στρατάκη Κ.,  κ. Κελεπερτζή Αρ, κα Εμμανουηλίδου Αλ., κ. Καπιωτά Μ., κα Βλυσίδου Ευτ. και κ. Ταμπαχανιώτη Δ. 
-τους Συντονιστές και τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου, στο σημείο αυτό, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου, κ. Τσάκαλο Μιχάλη και κ. Συρρή Ιωάννη, για τη συμβολή τους στον άρτιο συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία του εγχειρήματος,
-τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας,
- καθώς και τον/την κάθε εκπαιδευτικό και συνεργάτη/τιδα ξεχωριστά.
Θα ήταν παράλειψη, επίσης, να μην ευχαριστήσω θερμά τους/τις διοικητικούς/ές υπαλλήλους των υπηρεσιών μας, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων μας, τους/τις υπαλλήλους καθαριότητας των σχολικών μονάδων αλλά και τον καθένα/μία από όλους εκείνους, που, ανάλογα με την επαγγελματική του/της αποστολή, βοήθησε ώστε το όλο εγχείρημα να αποδίδει σήμερα καρπούς για τους οποίους όλοι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου στους γονείς/κηδεμόνες που αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό και αγωνίζονται στο πλευρό των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια.
Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους/ισσες, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες υγεία, πίστη, κουράγιο, δύναμη και ασφάλεια. Καλό Πάσχα!
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Μαρία Χ. Παπαδανιήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου