ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11ης/29-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2020 (Απόφαση 3/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
2.       
Έγκριση αιτήματος ΔΕΥΑΛ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3.       
Έγκριση αιτήματος ΔΕΥΑΛ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Υπολειπόμενα Δίκτυα Αποχέτευσης Αγιάσου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
4.       
Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος και κοντέινερ ιδιοκτησίας Δήμου Μυτιλήνης στο Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ.)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
5.       
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
6.       
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης,  του Συνδέσμου  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο»
7.       
Δέσμευση πιστώσεων ΣΑΤΑ προς εξόφληση ενταλμάτων των υποέργων «Αρχαιολογικές εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Δήμου Μυτιλήνης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
8.       
Έγκριση  παράτασης του συμφωνητικού μεταξύ του επαληθευτή δαπανών κ. Μπούρα Χρ. και του  Δήμου  Μυτιλήνης για την πράξη "Smartcities"
9.       
Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία φύλαξης χώρου», αναδόχου ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
10.  
Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης  Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
11.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
12.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
13.  
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
14.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
15.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
16.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας Τοιχίων Αντιστήριξης Δημοτικών και Αγροτικών Οδών Κοινόχρηστου Χαρακτήρα Ν.Α. Λέσβου»
17.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΥΤΖΑ ΛΕΜΟΝΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ»
18.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων της πόλης της Μυτιλήνης» της Δ.Ε. Μυτιλήνης
19.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στερέωση οροφής 1ου ορόφου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης λόγω του κατ’ επείγοντος»
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
21.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΊ»
22.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
23.  
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»
24.  
Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης θετικών ζημιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνας- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»
25.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευές από σκυρόδεμα για επισκευή καταστρωμάτων Δημοτικών Οδών»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ
26.  
Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με Δίμηνη Σύμβαση Εργασίας, κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, για έκτακτες και κατεπείγουσες  ανάγκες λειτουργίας των χώρων ευθύνης της Δ/νσης Πολιτισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
27.  
Έγκριση 19ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
28.  
Έγκριση 20ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
29.  
Έγκριση 21ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
30.  
Έγκριση 22ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
31.  
Έγκριση 23ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
32.  
Έγκριση 24ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
33.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ποσού 629.345,46  ευρώ, αποκλειστικά  και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις   που έχουν  καταστεί τελεσίδικες  έως 16/12/2019
34.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ποσού 159.300,00  ευρώ, για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας
35.  
Έγκριση προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ, αντί για φρέσκο ή μακράς διαρκείας, για την παροχή του στους εργαζομένους  (εργατοτεχνικό  προσωπικό) όλων  των Δ/νσεων του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας

Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικού Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (dsmytil@gmail.com), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. 697 767 5775).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη Συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου