Βοήθεια στο Σπίτι: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για 2.909 μόνιμες θέσεις - Τι να γνωρίζετε για τις αιτήσεις

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:


-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη, 2 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη,17 Ιουνίου 2020, στις 2μμ .

-Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη, 18 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 στις 2μμ.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις ΔΕ με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - σελ. 322 του ΦΕΚ).
enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου