Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ευριπίδου

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σήμερα, Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 13:00, θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ευριπίδου (από διασταύρωση με Κυπαρισσίων έως διασταύρωση με Αισχύλου).
Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου