Παράσταση πολιτικής αγωγής για την ΑΕΝΑΛ

Δεν συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη η επερώτηση της Ανταρσία στο Αιγαίο για την ΑΕΝΑΛ, λόγο της σοβαρότητας του θέματος. Συμφωνήθηκε η συζήτηση να γίνει στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Π.Σ. Ωστόσο συμφωνήθηκε άμεσα οι επικεφαλής των  περιφερειακών παρατάξεων να επισκεφθούν την Εισαγγελία Μυτιλήνης και να ζητήσουν επίσπευση της διαδικασία διερεύνησης των ποινικών ευθυνών.
Επίσης συμφωνήθηκε η Περιφέρεια να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής καθώς αυτή καλείται να πληρώσει τις ζημίες που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση της εταιρείας. Πέραν των παραπάνω η Ανταρσία στο Αιγαίο θεωρεί αναγκαίο το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει:
-Την καταβολή όλων των οφειλών προς τους εργαζόμενους και του προμηθευτές της ΑΕΝΑΛ και της Lesvoshop A.E. από την Περιφέρεια είτε έχουν τελεσιδικήσει είτε όχι.
-Να ικανοποιηθούν το αίτημα των εργαζομένων της ΑΕΝΑΛ για πρόσληψη τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Η παράταξη μας καταψήφισε στο σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για τον αθλητισμό. Τονίσαμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη  των αναγκαίων υποδομών και στην ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού. Ωστόσο από την στιγμή που η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει να χρηματοδοτήσει συλλόγους (μέσο της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων) θεωρούμε ότι είναι λάθος να μένουν εκτός χρηματοδότησης σωματεία σύμβολα όπως είναι ο Αιολικός και Ναυτικός Όμιλος Χίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου