Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου.


Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και τα εξής θέματα:

- Αποχώρηση Δήμου Μυτιλήνης από το Σύνδεσμο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

- Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α) και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Δ.Λ.Τ.Λ) με τίτλο «Κατασκευή των απαιτούμενων στεγασμένων χώρων για την πύλη Sengen στο Λιμένα Πλωμαρίου»

- Προμήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης

- Ιδία συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης για το ενταγμένο έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ»

- Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης

- Έγκριση κάλυψης του χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου