"Κανένα έργο σε όλη τη Λέσβο δεν απεντάχθηκε και ούτε θα απενταχθεί"

Από το πρώτο τρίμηνο της θητείας μας, η Δημοτική παράταξη «Με Πυξίδα τον Πολίτη» προφήτευε ότι η Δημοτική μας Αρχή δεν θα έσωζε από την απένταξη αρκετά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Διαψεύστηκε, όμως, καθ’ ολοκληρία. Κανένα έργο σε όλη τη Λέσβο δεν απεντάχθηκε και ούτε θα απενταχθεί.
Φυσικά, και η «Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος της Ακαδημίας» και «Η Ασφαλτόστρωση της οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ.Ε. Μανταμάδου» θα επαναδημοπρατηθούν και θα εκτελεστούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. ΤΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

Οι δημότες, όμως, πρέπει να γνωρίζουν ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μέσα στο άγχος της να συμβασιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα την τελευταία στιγμή, δεν μερίμνησε να ληφθούν όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες και πράξεις που θα συνέβαλαν στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Συγκεκριμένα, στο έργο «της ασφαλτόστρωσης του Παλιού» προέβη στην υπογραφή σύμβασης, στις 23/5/2019, με τον ανάδοχο, χωρίς να υπάρχει η έγκριση του μνημονίου της Αρχαιολογίας, παρόλο που υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν ενημερώσει την τότε Δημοτική Αρχή. Έτσι, δόθηκε το νόμιμο δικαίωμα στον εργολάβο για διάλυση και αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.

Όσον αφορά το έργο του Συγκροτήματος της Ακαδημίας, δυστυχώς, δεν υπήρξε η πρόνοια εκ μέρους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που συμβασιοποίησε, στις 5/8/2019, το έργο, να προμηθευτεί έγκαιρα προκατασκευασμένες αίθουσες για τη μετεγκατάσταση του σχολείου. Επίσης, δεν ενσωμάτωσε στη σύμβαση όρο, να είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να υλοποιεί εργασίες, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, ενώ τις περισσότερες και οχλούσες εργασίες να προγραμματίζει να τις υλοποιεί στους μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά. Αυτή την έλλειψη του όρου στη σύμβαση εκμεταλλεύτηκε ο εργολάβος για να μην ξεκινήσει το έργο, απαιτώντας την ολική εκκένωση του σχολείου. Ως εκ τούτου, αιτήθηκε τη διάλυση και την αποζημίωση που ορίζει ο Νόμος.

Η δημοτική μας Αρχή από την πρώτη ημέρα μερίμνησε να θέσει τον όρο αυτό σε κάθε νέα σύμβαση που υπογράφει και, ταυτόχρονα, να παραγγείλει αρκετές αίθουσες προκάτ, για να προχωρήσει συντεταγμένα και με ορθό προγραμματισμό σε κάθε οικοδομική εργασία στα σχολεία μας. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο, θα προμηθευτούμε άλλες 8 αίθουσες, πέραν των τριών που εγκαταστήσαμε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Συντομότερη διαδικασία προμήθειας δεν θα είναι νόμιμη.
Η διοίκηση του Δήμου έχει συνέχεια. Τα οποιαδήποτε προβλήματα παρέλαβε, η Δημοτική Αρχή του Στρατή Κύτελη θα τα αντιμετωπίσει, θα τα επιλύσει και είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει το πρόγραμμα της.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Στρατής Τζιμής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου