Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τους βραβευθέντες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παμφίλων

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τους βραβευθέντες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παμφίλων.
Συνοδευόμενοι από δασκάλους και γονείς δόθηκαν βραβεία στους μαθητές και αναμνηστικά διπλώματα σε δασκάλους. Παρούσα και Προϊσταμένη Της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καίτη Στρατάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου