Η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης χρηματοδοτεί τη μελέτη των «Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Μυτιλήνης»

 


Η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Πράσινου Ταμείου, που χρηματοδοτεί τη μελέτη των «Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 59.520 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ήδη, κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα, μετά από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Μυτιλήνης, μετά την έγκριση της παραπάνω Πρότασης από το Πράσινο Ταμείο, θα προχωρήσει στην υλοποίηση και αξιοποίηση του Προγράμματος, που θα αναβαθμίσει τεχνολογικά και περιβαλλοντικά την ίδια τη ζωή της τοπικής μας κοινωνίας.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Στρατής Τζιμής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου