Πρόσκληση για το Λεσβιακό καλοκαίρι


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συμπολίτες,
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία προκάλεσε συν τοις άλλοις μεγάλο πλήγμα στον Τομέα του Πολιτισμού. Ελπίζοντας όμως πως το 2021 θα είναι μια χρονιά ελευθερίας, οφείλουμε να προγραμματίσουμε την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του φεστιβάλ του Λεσβιακού Καλοκαιριού όσο γρηγορότερα προγραμματιστεί, τόσο περισσότερο θα είναι δυνατή η προβολή και διαφήμισή του, παράλληλα με τη διαφήμιση του τόπου μας.
Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου, νομικά πρόσωπα κ.α., να υποβάλουν την πρόταση τους για το Λεσβιακό Καλοκαίρι του 2021, το οποίο θα λάβει χώρα από την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου έως και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2021.
Στην πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
1. Φορέας οργάνωσης, Όνομα και τηλέφωνο Υπευθύνου.
2. Ημερομηνία εκδήλωσης.
3. Μικρή περίληψη του περιεχομένου της εκδήλωσης.
4. Αναλυτικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης (το τι θα δύναται να καλύψει ο Δήμος θα ανακοινωθεί κατόπιν συνεννόησης και αντίστοιχης έγκρισης).
Παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πολιτισμού: grafiopolitismoumyt@gmail.com
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.
O Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης
Παναγιώτης Τσακύρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου