Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Λαϊκές Αγορές της Επάνω Σκάλας, της Καλλιθέας και της Χρυσομαλλούσας από 02/02/2021


Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι οι Λαϊκές Αγορές της Επάνω Σκάλας, της Καλλιθέας και της Χρυσομαλλούσας από 02/02/2021 θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ 341/Β/29-1-2021): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».
Υπογραμμίζουμε ότι η επαναλειτουργία τους θα γίνει λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που αφορούν στους πωλητές αλλά και τους συνδημότες. Συγκεκριμένα, η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι 5,0 (πέντε) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο και το καταναλωτικό κοινό οφείλει να τηρεί αποστάσεις 1,50 (ενάμιση) μέτρο τουλάχιστον.
Σημειώνουμε ότι οι κάτοικοι των περιοχών όπου διεξάγονται οι Λαϊκές, δεν θα πρέπει να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους κατά τις ημέρες λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η λειτουργία τους και να εξυπηρετηθεί καλύτερα το καταναλωτικό κοινό.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου