Αγωνιστικός Προγραμματισμός Δ-κών Αγώνων 2021 ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

 


Προς:       

Σωματεία ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου 

           (΄Εδρες τους) 

Σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου 

Θέμα: Αγωνιστικός   προγραμματισμός   Διασυλλογικών Αγώνων  2021  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου 

Κύριε/α  Πρόεδρε, 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που ισχύουν λόγω της πανδημίας του covid 19 και κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και της επικύρωσης του αγωνιστικού προγράμματος από τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ αλλά και της έγκρισης του  υγειονομικού πρωτοκόλλου από την Γ.Γ.Α., σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας, τον  αγωνιστικό  προγραμματισμό  των Διασυλλογικών Αγώνων  που πρόκειται να διοργανώσει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου,  όπως αποφασίσθηκε έπειτα από πρόταση της Τεχνικού Συμβούλου,  στην συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. της ΄Ενωσης υπ’ αρ. 4/ 27-04-21 .

1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Μαΐου 2021- Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης-Λέσβου 

Για τα σωματεία της νήσου Λέσβου  

Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Μαΐου 2021 – Δημοτικό Στάδιο Μύρινας – Λήμνου Για τα σωματεία της νήσου Λήμνου  

2) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 16 (Αγοριών-Κοριτσιών)

Σάββατο 15 Μαΐου 2021 – Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης-Λέσβου 

Για τα σωματεία της νήσου Λέσβου  

Σάββατο 22 Μαΐου 2021 – Δημοτικό Στάδιο Μύρινας – Λήμνου 

Για τα σωματεία της νήσου Λήμνου  


3) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 18 (Ανδρών – Γυναικών) 

Σάββατο  29 Μαΐου 2021 - Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης-Λέσβου 

Για τα σωματεία της νήσου Λέσβου  

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021  – Δημοτικό Στάδιο Μύρινας – Λήμνου 

Για τα σωματεία της νήσου Λήμνου  

4) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ14 - Α΄ΑΓΩΝΑΣ 

      Σάββατο  19 Ιουνίου 2021 - Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης-Λέσβου 

Για τα σωματεία της νήσου Λέσβου  

           Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021  – Δημοτικό Στάδιο Μύρινας – Λήμνου 

Για τα σωματεία της νήσου Λήμνου  


5) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ14 - Β΄ΑΓΩΝΑΣ 

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 - Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης-Λέσβου 

Για τα σωματεία της νήσου Λέσβου  

           Σάββατο  23 Οκτωβρίου  2021  – Δημοτικό Στάδιο Μύρινας – Λήμνου 

Για τα σωματεία της νήσου Λήμνου  

Σας διευκρινίζουμε  ότι τόσο στη Λέσβο όσο και στη Λήμνο δεν διαθέτουμε σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (Φώτο – Φίνις),  επίσης στο παραπάνω αγωνιστικό πρόγραμμα δεν συμπεριλάβαμε,  τους Διασυλλογικούς Αγώνες Συνθέτων Αγωνισμάτων Κ16 (Αγοριών-Κοριτσιών) διότι έπειτα από ενημέρωσή μας από την Τεχνική Σύμβουλο δεν υπάρχει συμμετοχή αθλητών-τριών στα σωματεία της Λέσβου , ενώ στη Λήμνο υπάρχει συμμετοχή αλλά είναι αδύνατη η πραγματοποίησή τους λόγω έλλειψης μερικού αθλητικού εξοπλισμού.

                   Για το Δ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου  

   Κοινοποίηση:

 -Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Τμήμα Αθλητισμού) 

- ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης»

  (Υπ΄οψιν κ. Γ. Ευσταθίου προς ενημέρωση Επιτροπής Δ/σης Δημ. Σταδίου Μυτιλήνης) 

-Δήμο Λήμνου  

-Ο.Ε.Π.Α. Δήμου Λήμνου (προς ενημέρωση Επτρ. Δ/σης Δημ.Σταδίου Μύρινας)

-ΕΚΑΒ Μυτιλήνης - Λήμνου 

-Γιατροί του Κόσμου 

-Γραφείο Φυσικής Αγωγής Λέσβου  

-ΕΠΣ Λέσβου

-Μ.Μ.Ε. Λέσβου   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου