ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Σ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ 21-04-2021


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

ΘΕΜΑ1ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ << ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ >>.

Εισηγητής: κ. Στυλιανός Καμπούρης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ2ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών Βορείου Αιγαίου >>.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ή ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΛΖΔ7ΛΩ-9ΔΡ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών Του Βορείου Αιγαίου >>.

ΘΕΜΑ7ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Χριστόφας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου.

2.κ. Απόστολο Αλατζά

Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου.

3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

4.Δήμους Βορείου Αιγαίου.

5.Μ.Μ.Ε. Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου