Προκηρύσσονται ακόμη έξι Παιδικές Χαρές, ακολουθούν άλλες 26 μέχρι το τέλος του έτους

 


Σήμερα, 25/8/2021, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές) για την προμήθεια, με τίτλο έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών: ΜΟΡΙΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ), ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ {α) στην είσοδο και β) στο Κέντρο)}, ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 610.000 €.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 15-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης επεσήμανε ότι: «Προτεραιότητά μας στον προγραμματισμό του Δήμου μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές για τα παιδιά, τη Νεολαία μας, αξιοποιώντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και επιλέγοντας τους ελάχιστους χρονοβόρους διεθνείς διαγωνισμούς».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής Τζιμής, τόνισε: «Αλλάζουμε το όλο τοπίο στις Παιδικές Χαρές του Δήμου μας. Οι παραπάνω Παιδικές Χαρές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης, γιατί βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής, όπου είχε φιλοξενηθεί ο μεγαλύτερος όγκος μεταναστών και προσφύγων της Λέσβου, καθώς επίσης και στην περιοχή της Μυτιλήνης, όπου διέμεναν μετανάστες σε μισθωμένα καταλύματα».

Επίσης:

Α) Υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν οι Παιδικές Χαρές σε: (1) Κάτω Τρίτος, 2) Πηγαδάκια, 3) Παλαιόκηπο, 4) Αγιάσο, 5) Πηγή, 6) Λουτρά, 7) Μυχού, 8) Ασώματο, 9) Αγία Μαρίνα.


Β) Στις 31 Αυγούστου δημοπρατούνται με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο: 1) Στην Παναγιούδα, 2) Στην Καλλιθέα Μυτιλήνης, 3) Στο Πάρκο Παπάδου, 4) Στο Πέραμα και 5) Στην οδό Αδαίου στη Μυτιλήνη.


Γ) Τον Οκτώβριο δημοπρατούνται οι δύο (2) Παιδικές Χαρές από άλλο πρόγραμμα του Ταμείου Αλληλεγγύης: 1) Στη Σκάλα Μυστεγνών (μαζί με όλο το Γήπεδο) και 2) Στις Νέες Κυδωνίες.


Τον Νοέμβριο δημοπρατείται το Πάρκο του Ιππείου μαζί με την Παιδική Χαρά του.


Δ) Στο τέλος του τρέχοντος έτους δημοπρατούνται οι Παιδικές Χαρές: 1) Στο Πλωμάρι (θέση Αμμουδέλι), 2) Στην Πλαγιά, 3) Στο Ακράσι, 4) Στο Αμπελικό, 5) Στον Τρύγωνα, 6) Στο Νεοχώρι, 7) Στο Παλαιοχώρι, 8) Στο Μεγαλοχώρι, 9) Στα Αλυφαντά, 10) Στους Ταξιάρχες, 11) Στη Θερμή, 12) Στο Σκόπελο, 13) Στο Μεσαγρό, 14) Στον Πλακάδο, 15) Στη Συκούντα, 16) Στα Κεραμιά 17) Στον Αγ. Ευδόκιμο Μυτιλήνης και 18) Στην Κώμη.


Οι περισσότερες μελέτες αυτών των Παιδικών Χαρών έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η αδειοδότησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου