Καλαθάκια και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης-απορριμμάτων για τα πάρκα και τις παραλίες του Δήμου


Προμήθεια καλαθιών για πάρκα και παραλίες

Ο Δήμος Μυτιλήνης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη, προχώρησαν στην προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα, καθώς και ειδικών κάδων ανακύκλωσης και κοινών απορριμμάτων για τις

παραλίες του Δήμου, µε σκοπό τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού των χώρων αυτών, την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανήλθε στις 44.331,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου